AllesThuis logo
Gebruikersnaam:
Paswoord:


Nog niet ingeschreven? klik hier (paswoord vergeten)
Waarom deze website?

Deze website is bedoeld als een hulpmiddel en een statement.

Een hulpmiddel:
Deze website wil een communicatiemedium zijn tussen mensen die op een andere,niet-commerciele, manier aan een woonst willen geraken. De focus zit op de afdeling samenhuizen. Samenhuizen is een heel breed woonconcept, er is de steeds groter wordende groep jonge mensen die samen een huis willen huren om de kosten te delen, of om niet alleen te hoeven te wonen. Er is de groep jonge mensen die voor korte tijd een plaatsje nodig hebben om enkele maanden te overbruggen of omdat ze maar voor een korte tijd in ons land verblijven.
Daarnaast zijn er de co-housing projekten op langere termijn, of woongroepen rond een thema die een compleet ander publiek aanspreken.
Allesthuis heeft de bedoeling deze informatie te centraliseren en gestructureerd weer te geven, zodat mensen die op zoek zijn naar dergelijke woonvorm deze kunnen vinden zonder ellenlange, vaak gedateerde lijsten met zoekertjes te moeten doorzoeken.
Naast de afdeling samenhuizen zijn er de afdelingen thuizen en studeren. Deze afdelingen zijn er om mensen die een huis of studentenkamer willen huren of verhuren een kans te geven dit te doen buiten de commerciele parcours om.
Afhankelijk van de vraag en de reacties van de gebruikers kunnen in deze afdelingen ook structuren aangebracht worden om mensen die interesse hebben in specifieke woonstijlen hier ook een stem te geven.

Een statement:
Deze website wil door zijn bestaan de belangen van de samenhuizer verdedigen.
In Belgie wordt op samenhuizen al te vaak neergekeken. Verhuurders geloven, vaak door het toedoen van hun makelaars, dat verhuren aan een groep mensen extra risico's met zich meebrengt. De realiteit bewijst echter het tegendeel.
enkele voordelen:
-LANGERE kontraktduur:
Als iemand uit een groep samenhuizers vertrekt, dan gaat de groep meestal zelf op zoek naar een nieuwe huurder voor de kamer. Dit zorgt ervoor dat het pand voortdurend verhuurd blijft terwijl de bewoners ervan af en toe wisselen. De vraag naar kamers is zo hoog dat het quasi onmogelijk is om geen vervanger te vinden voor de vrijgekomen kamer.
-MINDER problemen:
Een groep samenhuizers maakt (meestal) een aantal duidelijke afspraken die in huis nageleefd worden. Omdat de bewoners van het huis samenleven op basis van deze afspraken, en niet op basis van een vriendschap of relatie. Is de kans op ruzies stukken kleiner.
-MINDER kans op wanbetaling
Als in een groep samenhuizers plots iemand de huur niet kan betalen, dan heeft dit slechts impact op een deel van
de huur, niet op de volledige som. Het probleem kan dan meestal worden opgelost zonder de huur te onderbreken.

Copyright 2005-2010 Symen Voet | Powered by Forcix | Allesthuis.be | Vragen, problemen, opmerkingen: info@allesthuis.be